Taal op de werkvloer

volg ons nu op facebook 

Taal op de werkvloer

JAR Opleidingen verzorgt speciaal voor bedrijven en instellingen, Nederlands als tweede taal op de werkvloer. Naast de taalvaardigheden zoals lezen, spreken, schrijven en luisteren bevat het programma onderdelen die zijn aangepast aan de eisen van het bedrijf.

Zo wordt in het lesprogramma aandacht besteed aan vaktaalwoorden, veiligheid, hygiëne, Arbo voorschriften en alles wat de werkgever verder van belang vindt.

Ook bij deze lessen kunnen cursisten deelnemen op alle niveaus. Van Alfabetisering tot en met het klaarstomen voor en deelnemen aan het Staatsexamen NT2. De lessen kunnen op locatie gegeven worden. En de deelnemer kan samen met de werkgever aangeven wat het geschiktste moment is om de lessen te volgen.

Werkwijze

We werken in nauwe samenwerking met het bedrijf of de instelling waar de cursist werkt. De lessen worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en op het niveau van de deelnemer. De gebruikte methode wordt aangepast aan het type bedrijf en is gericht op werk en taal. De grootte van de groepen is 8 tot 15 deelnemers.

Kosten

De kosten van de cursus zijn afhankelijk van het aantal uren dat les wordt gegeven en of het om groepslessen gaat of privélessen. Bel 0226 - 31 34 42  of mail ons gerust als u meer informatie wilt.