Header module orientatie.1680x400x1

Volg ons nu op

Orientatie op de Arbeidsmarkt

Sinds 1 januari 2015 moet je als NT2 cursist slagen voor de arbeidsmodule. Dat geldt zowel voor het staatsexamen- als voor het inburgeringsexamen. Voor deze module heeft JAR opleidingen een speciale training.

We hebben de training een keer per week of de snel cursus. De volgende snelcursus zal in maart 2024 weer plaatsvinden.

Tijdens de training

  • Beroepenoriëntatie. De inburgeraar is in staat een concrete beroepswens voor zich zelf te formuleren op basis van kennis van de sectoren en branches van de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • Realistisch beroepsbeeld. De inburgeraar heeft een realistisch beeld van de inhoud van zijn gewenste beroep en heeft in zijn keuze ook zijn persoonlijke mogelijkheden afgewogen.
  • Je eigenschappen kennen. De inburgeraar heeft kennis van de werknemerscompetenties die op de Nederlandse arbeidsmarkt gewaardeerd worden en in staat is bij sollicitaties en op de werkvloer zijn positieve eigenschappen te benoemen.
  • De inburgeraar is in staat informatie te vinden over de vraag op de arbeidsmarkt naar het gewenste beroep en deze in zijn keuze mee te wegen.
  • Beroepscompetenties verwerven. De inburgeraar is in staat zijn beroepscompetenties, zowel qua kennis als qua taal en communicatie, te verwerven en te onderhouden, om blijvend te voldoen aan de eisen op de arbeidsmarkt of de opleiding aan zijn gewenste beroep stelt.
  • Netwerk opbouwen. De inburgeraar is in staat een net werk op de te bouwen/uit te breiden waardoor hij de kans vergroot via netwerk zelfstandig te werken.
  • Werk vinden. De inburgeraar kan op een bij zijn gewenste beroep passende wijze zoeken naar werk, een werkervaringsplaats, stage of vrijwilligerswerk. Hij weet hoe hij voor het vinden van werkervaring moet solliciteren op de Nederlandse markt en zich moet presenteren.
  • De inburgeraar kan zich op passende wijze gedragen op de Nederlandse werkvloer.

Je kunt je ONA-examen behalen door 64 uur naar school te gaan of door middel van een eindgesprek bij de DUO in Amsterdam

Kosten

Kosten: € 960,- inclusief boekengeld
Studiebelasting: 64 uur

Tijdens de training moet je, zoals de wet het voorschrijft, een portfolio maken met de volgende acht resultaatkaarten:

Opgeven voor deze training kan via noortje@jaropleidingen.nl

Links

Suggestie bronnen voor beroepenoriëntatie

Beroepen oriëntatie

Realistisch beroepsbeeld en financiën

Informatie

Voor meer informatie, aanmelding voor een gratis proefles of om u in te schrijven:

Bel ons op
06 - 46 33 80 09
072- 51 28 22 2

of mail naar
post@jaropleidingen.nl

Het aanmeldingsformulier invullen.