Header over jar 2.1680x400x1

Volg ons nu op

Internationalisering: Inzet van multiculturele communicatie in uw organisatie

Om elkaar goed te verstaan, moet je dezelfde taal spreken. Zeker op de werkvloer is dat belangrijk. Taal en werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Heeft u medewerkers die de Nederlandse taal niet goed beheersen? Die regelmatig moeite hebben met het begrijpen van instructies? Die niet goed kunnen communiceren met collega's en klanten, waardoor ze hun werk niet optimaal kunnen uitvoeren? Dit kan invloed hebben op zowel uw interne bedrijfsvoering als uw dienstverlening aan klanten. Als werkgever kunt u hier iets aan doen. Wilt u weten hoe?

Tijdens deze workshop kijken we ook naar interculturele communicatieproblemen en onderzoeken we de achtergronden hiervan. Wat is cultuur en hoe ontstaan interculturele misverstanden?

Duur

Een dagdeel

Kosten

€ 100,-

Voor wie?

Hr managers, voorman, trajectbegeleiders, coordinatoren, planners.

Informatie

Voor meer informatie, aanmelding voor een gratis proefles of om u in te schrijven:

Bel ons op
06 - 46 33 80 09
072 - 51 28 22 2

of mail naar
post@jaropleidingen.nl

Het aanmeldingsformulier invullen.